Adres : Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. Kartepe Sok. No:1
Kartal / İstanbul
0216 451 12 94
05324952591
www.salonbeyzade.net
Salon kapasitesi : 450