Adres : koraybagriyanik.ankara@gmail.com Mah. koraybagriyanik.ankara@gmail.com Cad. koraybagriyanik.ankara@gmail.com Sok. No:koraybagriyanik.anka
Etimesgut / Ankara
5326210006
Salon kapasitesi : 600