Adres : Cumhuriyet Mah. - Cad. Tül Sok. No:22
Merkez / Sakarya
5543963131