Adres : Aslanbucak Mah. Cumhuriyet Cad. No:27
Kemer / Antalya
5412084151
5412084151
Salon kapasitesi : 1500