Adres : Rüstempaşa Mah. Lokmanlar Cad. No:19
Sapanca / Sakarya
5304825754
5304674543
Salon kapasitesi : 6