Adres : Sümer mah. Mah. Cumhuriyet cad. Cad. No:229/A
Merkez / Bolu
05519549400
5519549400
Salon kapasitesi : 400